Diane Broeckhoven is een sterk geëngageerde schrijver die op een toegankelijke manier over de grote onderwerpen van het leven schrijft. Ze is een meester is in het oproepen van sferen, in een subtiele en trefzekere taal. Als auteur schreef ze een oeuvre van zevenendertig boeken bij elkaar, waarvan de eerste kinder- en adolescentenboeken zijn waarvoor ze diverse literaire prijzen ontving, o.a. twee Boekenleeuwen.
De laatste jaren heeft ze zich toegelegd op literatuur voor volwassenen.

Foto: Christophe De Wit

Haar roman 'De poppendokter' is voortaan te zien op de planken. Kurt Defrancq vertelt het verhaal van twee kinderen die tijdens de oorlog van elkaar weggeplukt worden. Zo veel jaren later ontmoeten ze elkaar terug. Kurt wordt tijdens de vertelling muzikaal bijgestaan door Guido Desimpelaere.

   

Dit verhaal blijft brandend actueel. Zij die het meegemaakt hebben blijven vaak zwijgen uit angst of uit schaamte. Nochtans moet deze geschiedenis worden verteld. Oud en jong moet weten dat dit nooit meer mag gebeuren. De dreiging van een oorlog is nog nooit zo groot geweest. Figuren met een drang naar een nieuwe orde hebben zich op verkiesbare plaatsen gezet. 

Klik hier voor meer info over 'De poppendokter'.